skip to Main Content

Leren en Leven in het Licht van Gods Liefde!

Het Palet is een school met de Bijbel waar gedreven leerkrachten vanuit hun christelijke identiteit er alles aan doen om kinderen helemaal tot hun recht te laten komen. We leven vanuit de rijkdom en de blijdschap van het geloof in Jezus en Zijn liefde.

Onze school is een veilige plek waar kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen. We zien graag dat ze met zelfvertrouwen kleur geven aan hun toekomst.

Onze motto is: “Een kleurrijk Palet: Dat is goud!”

Ons onderwijs

Het leven heeft kleur!
Op Het Palet geloven we dat we mogen leven in een veelkleurige wereld die gemaakt is door God. Een school waar we ons één voelen door ons geloof in God en waar er volop ruimte is voor je eigen kleur, je kwaliteiten en talenten.
Met elkaar vormen we een kleurrijk Palet: een school waar elk kind mag
groeien in geloof en mag leren zichzelf te zijn.

Blauw, wit, geel of rood, we houden elkaar hoog!
Op Het Palet streven we naar veiligheid voor ieder kind. We leren kinderen over hun emoties en respect hebben voor elkaar. Over vertrouwen in elkaar en opkomen voor jezelf. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 werken we met de Kanjertraining: een beproefde methode voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect in de klas.

Ieder kind heeft zijn eigen kleur.
Op Het Palet hebben we oog voor verschillende talenten. Kinderen mogen zich ontwikkelen op hun eigen tempo, op hun eigen plekje in Gods grote schilderij. We vinden het belangrijk dat elk kind zich gekend en gezien voelt. Op onze school zijn de groepen klein, kennen we elkaar bij naam en is er
persoonlijke aandacht voor ieder kind.

Vergroot je kleurenpalet.
Ons onderwijs is betekenisvol en eigentijds. Dat begint met een stevige basis van lezen, rekenen en taal. Daarnaast organiseren we leuke projecten over bijvoorbeeld kunst of wetenschap. En leren we goed voor de schepping te zorgen door praktijklessen in de schooltuintjes.

Het Palet - Het leven heeft kleur

school-met-de-bijbel

School met de Bijbel

Wanneer u kiest voor onze school, kiest u voor een school met de Bijbel. De Bijbel is de basis van ons onderwijs.

Wat merkt uw kind hiervan? Hoe ervaart u dat als ouder? We vertellen u er graag over.

Kennismaken?

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. We adviseren u dan ook om zeker een kijkje te nemen bij de school die u op het oog hebt. U kunt onze open dagen bezoeken, maar we maken ook graag een afspraak om u te ontvangen.

Wanneer u langskomt kunt u de school bekijken en de sfeer proeven. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of onze school bij u als gezin past.

vooraanzicht_palet

Samen leven en leren in het Licht van Gods liefde.

De liefde van Jezus voor ons uiten we in aandacht, liefde en zorg voor elk kind.

Het Evangelie van Jezus Christus is ons uitgangspunt.
Elk kind is kostbaar als een parel.

Back To Top