skip to Main Content

De activiteitencommissie als meerwaarde

Gerdien: “De verbinding die je hebt als activiteitencommissie met school en ouders maakt het leuk om van elke activiteit iets moois te maken.”

Op Het Palet is de ouderbetrokkenheid hoog. Ouders zetten zich als vrijwilliger op verschillende manieren in. Gerdien is lid van de activiteitencommissie (AC) van Het Palet. Ze vertelt: “De AC organiseert en helpt mee met activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Koningsdag en de Avond4daagse. Eerst inventariseren we als commissie wat er gedaan moet worden en welke hulp we hierbij van ouders kunnen gebruiken. Het is fijn om te ervaren dat ouders vaak bereid zijn om mee te helpen!”

Samen met leerkrachten en ouders
Gerdien vertelt dat ze als activiteitencommissie goed kunnen aansluiten op de ideeën van leerkrachten: “Bij de Koningsspelen hebben de leerkrachten vaak zelf al een programma met spelletjes bedacht. Bij ons geven ze dan aan welke hulp er verder nodig is, zoals koffie en thee schenken, het begeleiden van groepjes kinderen bij spelletjes of meehelpen bij het opruimen.” De AC zorgt er dan voor dat er voldoende ouders zijn om mee te helpen op zo’n dag.

Meerwaarde
Gerdien ziet de activiteitcommissie als meerwaarde: “De verbinding die je hebt als activiteitencommissie met school en ouders maakt het leuk om van elke activiteit iets moois te maken. Alle activiteiten zijn zo verschillend en leuk, ieder kan zich met zijn eigen talent inzetten!”

Lees meer over de ouderbetrokkenheid op Het Palet.

Back To Top